Home > Beleid

The Cross-Point Foundation houdt zich bezig met het ondersteunen, met name financieel, van kansarme kinderen in India. Hierdoor krijgen zij onder andere basisvoorzieningen, scholing en een gezonde toekomst. Daarnaast organiseert en financiert The Cross-Point Foundation witte tent weken voor de kinderen in India. Ook hebben een bijles school waar bijles wordt gegeven aan de kinderen die een achterstand op school hebben. Dit zijn ongeveer 25 kinderen per dag.

The Cross-Point Foundation ontvangt geen (vaste) overheidssubsidie. Hierdoor zijn wij volledig afhankelijk van giften. Deze giften komen voornamelijk tot stand via mond tot mond reclame, lezingen en via internet. Wij zorgen dat wij altijd een financiële reserve houden voor eventuele dokterskosten of andere onvoorziene kosten voor de kinderen in India. Per project hebben wij een contactpersoon te plaatse. Onze contactpersoon weet precies wat er per maand nodig is voor de kinderen. De contactpersonen werken met een twee maandelijks budget.

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.